Lập thực đơn từ file excel có sẵn của nhà hàng/quán - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Lập thực đơn từ file excel có sẵn của nhà hàng/quán

1. Mục đích
Giúp nhà hàng khai báo nhanh thực đơn bằng cách nhập khẩu thực đơn đang được quản lý trên file excel vào phần mềm. Thường sử dụng trong trường hợp nhà hàng mới bắt đầu triển khai phần mềm
và có sẵn thực đơn trên file excel.
2. Xem/tải phim hướng dẫn
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện
Để nhập khẩu thực đơn từ file excel, thực hiện như sau:

1. Chọn Thực đơn\Nhập khẩu. Tải file excel mẫu về máy theo hướng dẫn.

2. Sao chép thực đơn cần nhập khẩu vào file excel theo hướng dẫn trong Sheet Ví dụ mẫu của file excel tải về.

3. Thiết lập thực đơn trên file excel
Trường hợp cần thiết lập nhanh cho các món có điều chỉnh giá tự do thực hiện chọn giá trị “Có” tại cột “Điều chỉnh giá tự do” trên file excel.
Sau khi thiết lập thực đơn trên file excel xong, lưu và đóng file excel lại.

4. Tải file excel đã nhập dữ liệu lên phần mềm.

Lưu ý: Nếu trên file excel có món trùng mã với món đã có trong hệ thống, xử lý theo 1 trong 2 cách sau:

    • Chọn Cập nhật, nếu muốn cập nhật thông tin trên file excel của món có mã trùng vào phần mềm.
    • Chọn Bỏ qua, nếu muốn giữ nguyên thông tin của món có mã trùng trên phần mềm, không cập nhật từ file excel.

5. Nhấn Tiếp tục. Tại bước Kiểm tra dữ liệu, hệ thống sẽ chỉ ra có số món hợp lệ, số món không hợp lệ.

6. Nhấn Thực hiện. Tại bước Kết quả nhập khẩu, hệ thống sẽ nhập khẩu những món hợp lệ vào phần mềm và thông báo kết quả nhập khẩu.

7. Xem danh sách món được nhập khẩu thành công trên phần mềm

4. Lưu ý

  1. Có thể cập nhật danh sách món được điều chỉnh giá tự do bằng cách cập nhật giá danh sách món thay đổi theo thời giá. Chi tiết cách thực hiện tại đây
  2. Có thể cập nhật thực đơn bằng cách xuất khẩu danh sách thực đơn từ phần mềm ra file excel, thực hiện cập nhật dữ liệu rồi nhập khẩu lại vào phần mềm. Chi tiết cách thực hiện xem tại đây.
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan