Lập danh sách khách hàng từ file excel có sẵn - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Lập danh sách khách hàng từ file excel có sẵn

1. Mục đích
Giúp nhà hàng chuyển danh sách khách hàng đang được quản lý trên file excel vào phần mềm. Thường sử dụng trong trường hợp nhà hàng mới bắt đầu triển khai phần mềm và có sẵn danh sách khách hàng trên file excel.

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện


Để nhập khẩu danh sách khách hàng, thực hiện như sau:


1. Chọn Danh mục\Khách hàng, sau đó nhấn Nhập khẩu.

  2. Tải file excel mẫu về máy theo hướng dẫn.

   3. Sau khi tải file excel mẫu, thực hiện sao chép danh sách khách hàng cần nhập khẩu vào file excel mẫu.

    4. Sau khi thiết lập xong danh sách khách hàng cần nhập khẩu, thực hiện lưu và đóng file excel lại.

    5. Chọn Danh mục\Khách hàng, sau đó nhấn Nhập khẩu.


     6. Nhấn Tiếp tục. Tại
     bước Kiểm tra dữ liệu, hệ thống sẽ chỉ ra có bao nhiêu khách hàng hợp lệ, bao nhiêu khách hàng không hợp lệ (với
     những khách hàng không hợp lệ thì nhập khẩu sẽ không thành công).

      7. Nhấn Thực hiện. Tại bước Kết quả nhập khẩu, hệ thống sẽ thực hiện nhập khẩu những khách hàng hợp lệ vào phần mềm và thông báo kết quả nhập khẩu.

       Cập nhật 17/01/2020

       Bài viết này hữu ích chứ?

       Bài viết liên quan