Nhập số dư công nợ phải thu khách hàng đầu kỳ - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Nhập số dư công nợ phải thu khách hàng đầu kỳ


1. Mục đích
Giúp nhà hàng khai báo số tiền khách còn nợ lên phần mềm bằng cách khai báo số dư công nợ của từng khách hàng trực tiếp trên phần mềm hoặc chuyển số dư công nợ khách hàng mà nhà hàng đang quản lý trên file excel vào phần mềm.


a. Xem phim hướng dẫnTải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện
1. Vào
Thiết lập hệ thống\Nhập số dư ban đầu.

2. Chọn tab Công nợ khách hàng, sau đó nhấn Nhập số dư.


3. Số dư công nợ của khách hàng sau khi được khai báo xong sẽ được tự động tổng hợp lên các báo cáo công nợ khách hàng.


a. Xem/tải phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện
Để nhập khẩu số dư công nợ khách hàng, thực hiện như sau:
1.
Chọn Thiết lập hệ thống\Nhập số dư ban đầu.
2. Chọn tab Công nợ khách hàng, sau đó nhấn Nhập khẩu.

3. Sau khi tải file excel mẫu, thực hiện sao chép công nợ khách hàng cần nhập khẩu vào file excel mẫu.4. Sau khi thiết lập xong dữ liệu công nợ khách hàng cần nhập khẩu, thực hiện lưu và đóng file excel lại.

5. Nhấn Tùy chọn\Nhập số dư ban đầu.


6. Chọn tab Công nợ khách hàng, sau đó nhấn Nhập khẩu.
7. Nhấn Tiếp tục. Tại
bước Kiểm tra dữ liệu, hệ thống sẽ chỉ ra số dòng hợp lệ và không hợp lệ (với
những dòng không hợp lệ thì nhập khẩu sẽ không thành công)
.
8. Nhấn Thực hiện để chuyển sang bước Kết quả nhập khẩu. Tại bước này, hệ thống sẽ thực hiện nhập khẩu những dòng hợp lệ vào phần mềm và thông báo kết quả nhập khẩu.


9. Số dư công nợ của khách hàng sau khi khai báo xong sẽ được tự động:

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan