Thu nợ khách hàng - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thu nợ khách hàng

Giúp ghi nhận việc thu nợ khách hàng với các hình thức sau:

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan