Theo dõi công nợ khách hàng - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Theo dõi công nợ khách hàng

1. Mục đích
Giúp nhà hàng theo dõi công nợ của tất cả khách hàng hoặc từng khách hàng.
2. Các bước thực hiện


Để theo dõi công nợ đối với các khách hàng, thực hiện như sau:


1. Vào Báo cáo\Công nợ.
2. Nhấn Chọn báo cáo, chọn báo cáo Công nợ khách hàng.

3. Sau khi thiết lập điều kiện để thống kê báo cáo xong, nhấn Đồng ý.
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan