Thiết lập hệ thống - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thiết lập hệ thống

CUKCUK cung cấp nhiều lựa chọn để chủ nhà hàng/quản lý có thể tùy chọn các thiết lập hệ thống theo nhu cầu quản lý và thực tế kinh doanh của nhà hàng.

Xem thêm các thiết lập khác tại đây

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan