Chuyển nhà hàng sang dạng chuỗi - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Chuyển nhà hàng sang dạng chuỗi

1. Mục đích
Giúp quản lý chuỗi nhà hàng khai báo danh sách các nhà hàng trong chuỗi và quản lý các hoạt động mua hàng, bán hàng … riêng cho từng nhà hàng. Chủ nhà hàng/quản lý sẽ xem được báo cáo thống kê tình hình hoạt động kinh doanh theo từng nhà hàng hoặc báo cáo tổng hợp của tất cả các nhà hàng trong chuỗi.
2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
❖ Với nhà hàng mới đăng ký sử dụng CUKCUK, hệ thống mặc định là nhà hàng thông thường. Để chuyển nhà hàng sang dạng chuỗi, thực hiện như sau:

1. Vào Thiết lập hệ thống\Thiết lập chung.

2. Chọn tab Thông tin chung.

3. Tích chọn Là chuỗi nhà hàng tại phần Thông tin chung.

Lưu ý: Trường hợp nhà hàng đang sử dụng gói sản phẩm Standard hoặc Professional, nếu tích lựa chọn này thì hệ thống sẽ yêu cầu nâng cấp lên gói sản phẩm Enterprise.

4. Nhấn Cất.
Toàn bộ dữ liệu đã được khai báo trước đó trên phần mềm sẽ được chuyển cho nhà hàng đầu tiên trong chuỗi và chương trình sẽ tự động đăng xuất.
Để thêm nhà hàng thuộc chuỗi, đăng nhập lại vào chương trình và tiếp tục thực hiện:
5. Vào Thiết lập hệ thống\Nhà hàng.

6. Nhấn Thêm.
7. Khai báo thông tin nhà hàng.

8. Nhấn Cất.

❖ Sau khi khai báo thêm nhà hàng trong chuỗi, quản lý chuỗi nhà hàng có thể phân quyền quản lý nhà hàng cho nhân viên của mình bằng cách:

1. Chọn Chuỗi nhà hàng trong danh sách.

2. Vào Danh mục\Nhân viên.
3. Nhấn Thêm.

4. Khai báo và thực hiện phân quyền quản lý nhà hàng cho nhân viên.
5. Nhấn Cất.
=> Khi đó, nếu nhân viên được phân quyền ở trên đăng nhập vào phần mềm CUKCUK, thì sẽ chỉ nhìn thấy và thao tác được với nhà hàng mà mình được phân quyền.

❖ Đồng thời khi làm việc với dữ liệu chuỗi nhà hàng, quản lý chuỗi nhà hàng có thể:

Cập nhật 28/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan