Thiết lập đồng tiền sử dụng - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thiết lập đồng tiền sử dụng


1. Mục đích
Giúp chủ nhà hàng thiết lập lại đồng tiền sử dụng trong nhà hàng nếu không sử dụng đồng tiền ngầm định là Việt Nam Đồng (VND).
2. Các bước thực hiện

1. Vào Thiết lập hệ thống\Thiết lập chung.

2. Chọn tab Thông tin chung.
3. Nhấn Sửa tại phần thông tin Đồng tiền sử dụng.

4. Khai báo đồng tiền mà nhà hàng sử dụng để ghi nhận doanh thu bán hàng.

  • Hệ thống đã mặc định một số mệnh giá tiền để phục vụ cho việc kiểm đếm tiền của thu ngân khi bàn giao ca hoặc khi nhà hàng thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt.
  • Nếu phát sinh các mệnh giá mới, có thể thiết lập bổ sung bằng cách nhấn biểu tượng .5. Nhấn Cất.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan