Cài đặt máy in qua mạng LAN - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Cài đặt máy in qua mạng LAN

 

 

Đối với các máy in dùng chung qua mạng LAN không được kết nối trực tiếp với máy tính qua cổng USB, cần thực hiện thêm máy in từ mục Devices and Printers.
Cách thực hiện như sau:

1. Chuẩn bị driver máy in.

2. Tìm địa chỉ IP của máy in.

 • Muốn biết địa chỉ IP hiện tại của máy in cần thực hiện thao tác in test tại máy in. Tùy từng loại máy in thao tác in test page có thể có sự khác biệt. Ví dụ với máy Epson thực hiện: Tắt nguồn, giữ nút Feed sau đó bật nguồn

3. Cài đặt máy in qua mạng LAN.

 • Vào Start\Devices and Printers.

 • Chọn Add a printer.

 • Nhấn Add a local printer.

 • Chọn Create a new port, chọn kiểu cổng là Standard TCP/IP Port, sau đó nhấn Next.

 • Nhập địa chỉ IP của máy in mạng vào mục Hostname or IP address.
 • Bỏ tích chọn mục “Query the printer and automatically select the driver to use”.
 • Sau đó nhấn Next.

 • Chọn Standard\Generic Network Card, sau đó nhấn Next.

 • Nhấn Have Disk.

 • Chọn máy in cần cài sau đó nhấn Next.

 • Nhấn Browse để chuyển đến thư mục driver máy in ở ổ C.

 • Chọn bộ cài máy in, sau đó nhấn OK.

 • Nhấn Next để kết thúc cài đặt máy in.

 

 

 

Cập nhật 22/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan