Tùy chỉnh mẫu hóa đơn, mẫu order - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Tùy chỉnh mẫu hóa đơn, mẫu order

1. Mục đích
Giúp chọn mẫu hóa đơn để Thu ngân in ấn, thiết lập định dạng căn chỉnh mẫu hóa đơn.
2. Các bước thực hiện
Cách 1: Thực hiện tùy chỉnh trên ứng dụng Bán hàng trên máy tính/máy POS.

1. Nhấn biểu tượng và chọn Thiết lập.


2. Chọn Máy in và mẫu in, sau đó nhấn .
3. Tại phần Thiết lập máy in và mẫu in cho Thu ngân, nhấn Tùy chỉnh mẫu in.

4. Tùy chỉnh các thông tin chung:

5. Tùy chỉnh nội dung hóa đơn:

 • Tích chọn Có sử dụng phiếu tạm tính, phần mềm sẽ hiển thị chức năng “In tạm tính” trên màn hình tính tiền order.
 • Bỏ tích chọn Có sử dụng phiếu tạm tính, phần mềm sẽ hiển thị chức năng “In hóa đơn” trên màn hình tính tiền order.
 • Nhấn Nạp nếu muốn in mẫu hóa đơn theo nội dung tùy chỉnh mới nhất.

Cách 2: Sử dụng công cụ sửa mẫu hóa đơn CUKCUK.VN Report Manager.
1.Mở công cụ sửa mẫu hóa đơn/order.

 • Mở thư mục cài đặt MISAJSC/CUKCUK/BIN.
 • Chọn công cụ CUKCUK.VN Report Manager.

2. Kết nối máy chủ.

 • Nhấn Kết nối máy chủ.
 • Chọn máy chủ SQL:.\MISACUKCUKVN.
 • Chọn Dữ liệu: CUKCUK.VN_tên dữ liệu. Ví dụ CUKCUK.VN_baotrang.

 

 • Nhấn Đồng ý.

3. Sửa mẫu hóa đơn.

 • Nhấn biểu tượng bên cạnh mẫu hóa đơn cần sửa.
 • Thực hiện sửa mẫu hóa đơn.
Ví dụ: Muốn thay đổi vị trí của Phục vụ Thu ngân trên hóa đơn thực hiện như sau:
Ví dụ 2: Muốn kéo rộng cột Thành tiền thực hiện như sau:
Ví dụ 3: Thay đổi tên mục Ngày thành Ngày HĐ thực hiện như sau:

4. Lưu mẫu hóa đơn tùy chỉnh.

 • Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S.
 • Đặt tên và chọn đường dẫn để lưu file mẫu hóa đơn vừa tùy chỉnh.

 

5. Chọn mẫu hóa đơn vừa tùy chỉnh để sử dụng.

 • Trên phần mềm CUKCUK Bán hàng trên máy PC/POS, tại phần Thiết lập máy in và mẫu in cho Thu ngân, nhấn Tùy chỉnh mẫu in.
 • Nhấn Chọn mẫu tự chỉnh, tìm đường dẫn đến file mẫu hóa đơn vừa lưu.
 • Nhấn Đồng ý.
 • Mẫu hóa đơn đã tùy chỉnh hiển thị như sau:

3. Lưu ý

 • Ngoài người dùng có vài trò Thu ngân thì người dùng có vai trò Quản trị hệ thống, Quản lý nhà hàng cũng có thể thực hiện tùy chỉnh hóa đơn.

 

Cập nhật 22/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan