Nhận ca - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Nhận ca

1. Mục đích

Giúp thu ngân tiếp nhận lại bàn giao từ thu ngân của ca trước các thông tin như số tiền tồn quỹ đầu ca, số lượng hóa đơn, số lượng cuống thẻ, số lượng cuống Voucher,…
2. Xem/tải phim hướng dẫnTải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
1. Thu ngân đăng nhập vào phần mềm.
2. Khai báo các thông tin trong ca làm việc tại cửa sổ Mở ca làm việc.
3. Nhấn Mở ca.
Cập nhật 08/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan