Ghi order - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Ghi order

1. Mục đích
Giúp thu ngân nhập order của khách vào phần mềm trong các trường hợp: Khách không đặt trước, khách đặt chỗ trước, khách mua mang vềkhách yêu cầu giao hàng nhằm quản lý và tính tiền nhanh khi khách yêu cầu thanh toán.
2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các trường hợp nghiệp vụ
3.1 Trường hợp khách đến ăn không đặt trước
a. Các bước thực hiện
1. Chọn . Chọn món khách order và nhập số lượng mỗi món.
2. Ghi nhận xong các món trong order, chọn biểu tượng
để gửi bếp/bar chế biến.
Xem các cách thiết lập gửi phiếu chế biến đến bếp/bar trên CUKCUK tại đây.
3. Bếp/bar nhận được danh sách order trên máy tính bảng hoặc in ra máy in tùy vào thiết bị được trang bị.
4. Nhấn Cất để lưu hoặc nhấn Cất & Thêm để lưu order vừa nhập và lập thêm order mớí.
5. Nếu khách có yêu cầu chế biến riêng cho món, xem cách thực hiện chi tiết tại đây.
6. Nếu muốn ghi chú về yêu cầu chế biến và yêu cầu thanh toán cho order, nhấn biểu tượng
, chọn Ngồi tại bàn và ghi nhận các yêu cầu thêm.

b. Lưu ý
1. Trường hợp nhà hàng có phép thu ngân tự điều chỉnh giá khi ghi order, có thể thiết lập và sử dụng theo hướng dẫn tại đây.
2. Nếu thu ngân dùng máy POS và muốn nhập order bằng bàn phím, thay đổi thiết lập ban đầu theo các bước sau:

 • Vào màn hình trang chủ, chọn biểu tượng \Thiết lập.
 • Nhấn Sửa, bỏ tích chọn Sử dụng màn hình cảm ứng rồi nhấn Cất.
 • Thay đổi thiết lập xong, nhà hàng sử dụng bàn phím để nhập nhanh order cho khách.

3.2. Trường hợp khách đã đặt chỗ trước
1. Gần giờ khách đến: Chọn loại order là Đặt trước trên màn hình Order.
2. Chọn biểu tượng , sau đó nhấn Gửi bếp/bar để gửi các món khách đặt trước (nếu có) cho bếp/bar chế biến.

3. Khi khách đến nhận bàn, xác nhận khách đến nhận bàn theo 1 trong 2 cách sau:

  • Cách 1: Chọn biểu tượng trên trang Đặt trước để xác nhận khách đến nhận bàn.
  • Cách 2: Chọn . Chọn biểu tượngđể nhập thông tin khách hàng đặt chỗ và chuyển danh sách các món ăn khách đặt trước vào order.

4. Nhập các món khách order thêm (nếu có), chọn bàn cho khách ngồi (nếu chưa chọn) và chuyển bếp/bar tương tự trường hợp: Khách không đặt trước.
3.3. Trường hợp khách mua mang về
1. Nhấn biểu tượng , chọn Thêm order mang về.

2. Chọn các món khách gọi trong thực đơn tương tự trường hợp Khách không đặt trước.

Lưu ý: Nếu muốn thêm ghi chú cho bếp/bar hoặc thu ngân, nhấn biểu tượng để ghi nhận.
3. Chọn biểu tượng để chuyển danh sách món ăn khách order cho bếp/bar chế biến.

3.4. Trường hợp khách yêu cầu giao hàng

1. Nhấn biểu tượng , chọn Thêm order giao hàng.

2. Chọn các món khách gọi trong thực đơn tương tự trường hợp Khách không đặt trước.

3. Sau khi khai báo xong thông tin giao hàng, xử lý theo 1 trong 2 trường hợp sau:

  • Khách yêu cầu giao ngay: Chọn biểu tượng để gửi order cho bếp/bar chế biến.
  • Khách không yêu cầu giao hàng ngay: Chọn Cất để lưu order. Gần đến giờ giao hàng chọn biểu tượng trên order Giao hàng để gửi bếp/bar chế biến.
4. Ghi nhận thông tin giao hàng của khách.

5. Trường hợp muốn ghi nhận thông tin giao hàng cho khách trước khi ghi nhận món, quản lý có thể thực hiện thiết lập.

  • Nhấn biểu tượng , chọn Thiết lập.
  • Nhấn Sửa, tích chọn Nhập thông tin giao hàng ngay khi thêm order Giao hàng.
  • Nhấn Cất.

Lưu ý: Trường hợp nhà hàng sử dụng 5Food để tích điểm và quản lý thông tin thành viên. Khi ghi nhận thông tin giao hàng, chương trình bắt buộc thông tin khách hàng đã tồn tại trên hệ thống.

 • Thực hiện lựa chọn khách hàng từ danh sách.
 • Trường hợp chưa có khách hàng, nhấn biểu tượng để thêm thông tin khách.

4. Lưu ý
1.Thông tin chương trình khuyến mại chỉ hiển thị và cho phép chọn, nếu quản lý nhà hàng đã thiết lập các chương trình khuyến mại tặng món và các chương trình đó đang trong thời gian áp dụng.
2. Chức năng thay đổi lại giá theo khung giờ chỉ hiển thị và cho phép thực hiện, nếu quản lý nhà hàng đã thiết lập chính sách giá theo khung giờ trên phần quản lý thực đơn.
3. Có thể thực hiện ghi order cho khách bằng cách nhấn vào bàn khách ngồi tại màn hình Sơ đồ.
Cập nhật 29/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan