Kiểm đồ - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Kiểm đồ

1. Mục đích
Giúp thu ngân cập nhật lại số lượng thực dùng của khách vào order tương ứng để tính tiền cho khách sau khi nhận được số liệu kiểm đồ từ nhân viên ghi order.
2. Xem/tải phim hướng dẫn
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

Để nhập kết quả kiểm đồ, trên màn hình danh sách order thực hiện như sau:

1. Chọn biểu tượng trên order cần nhập kết quả kiểm đồ.

2. Nhập số lượng những món khách không sử dụng hết vào mục SL trả lại.

4. Lưu ý


1. Nếu kiểm kê thấy thừa hoặc thiếu món so với order, nhấn để chỉnh lại order cho chính xác.

2. Sau khi kiểm đồ, nhấn để chuyển sang tính và thu tiền cho khách hàng.
3. Có thể kiểm đồ cho khách bằng cách:

  • Tại màn hình Sơ đồ, nhấn vào bàn của khách có yêu cầu kiểm đồ.
  • Nhấn vào biểu tượng .

4. Trường hợp quản lý thiết lập Yêu cầu Quản lý nhà hàng xác nhận kết quả kiểm đồ, tính tiền khi có thay đổi, khi có thay đổi số lượng món tại màn hình Kiểm đồ thì phải có xác nhận tài khoản quản lý.

Những vai trò có thể xác nhận hủy món bao gồm: Quản lý nhà hàng, Quản lý chuỗi nhà hàng, Quản trị hệ thống.
Trong trường hợp quản lý muốn giao việc xác nhận hủy món cho nhân viên khác thì có thể thêm vai trò Kiểm soát order cho nhân viên đó.

Cập nhật 29/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan