In phiếu tạm tính - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

In phiếu tạm tính

1. Mục đích

Giúp thu ngân in phiếu tạm tính để khách hàng kiểm tra lại số tiền cần phải trả trước khi thực hiện thanh toán.

2. Các bước thực hiện

1. Vào màn hình Tính tiền.
Nhấn vào biểu tượng trên order khách có yêu cầu thanh toán.

2. Khai báo thông tin khách hàng hoặc lựa chọn từ danh sách khách hàng đã lập: hệ thống tự động chọn các chương trình tri ân, khuyến mại, chính sách giá… được phép áp dụng cho khách hàng và order hiện tại.

3. Chọn biểu tượng để thực hiện in phiếu tạm tính cho khách.

4. Thiết lập máy in trên màn hình để chọn máy in và xác định các thông số cần thiết (nếu chưa thiết lập trước đó).

5. Nhấn Đồng ý, máy in được lựa chọn sẽ in phiếu tạm tính cho khách hàng.

  • Lưu ý: Để in phiếu tạm tính, thu ngân cần thiết lập Có sử dụng phiếu tạm tính tại Thiết lập/Máy in và mẫu in/Tùy chỉnh mẫu in/Nội dung.

Cập nhật 26/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan