Khách có yêu cầu sở thích phục vụ khác nhau cho mỗi suất thì ghi nhận thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Thu ngân
 5. Nghiệp vụ Ghi order
 6. Khách có yêu cầu sở thích phục vụ khác nhau cho mỗi suất thì ghi nhận thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
 4. Thu ngân
 5. Nghiệp vụ Ghi order
 6. Khách có yêu cầu sở thích phục vụ khác nhau cho mỗi suất thì ghi nhận thế nào?

Khách có yêu cầu sở thích phục vụ khác nhau cho mỗi suất thì ghi nhận thế nào?

Để ghi order cho khách trong trường hợp này, nhà hàng thực hiện như sau:
1. Chọn món ăn khách đã gọi 1 suất
2. Nhấn vào tên món.
3. Chọn yêu cầu của khách (nếu phù hợp với thiết lập sở thích trước đó) hoặc chọn yêu cầu khác để thêm yêu cầu
3. Các suất còn lại thực hiện ghi nhận như món mới khác
Ví dụ:

Tại nhà hàng bún/phở, khách gọi 2 bát bún bề bề, trong đó có 1 bát thêm thịt bò, 1 bát không hành, nhà hàng thực hiện như sau:

1. Nhấn vào món (đối với máy POS), hoặc nhấn biểu tượng (đối với máy tính) bên phải món khách gọi.

2. Chọn Sở thích phục vụ trong danh sách (Nếu nhà hàng đã nhập các sở thích phục vụ khi khai báo món này).

3. Nhấn chọn bát thứ 2.
4. Chọn Sở thích phục vụ cho bát này. Nhấn vào món để hiển thị các Sở thích phục vụ, có thể nhấn chọn Sở thích phục vụ để xem toàn bộ Sở thích phục vụ của món.

5. Chọn Sở thích phục vụ cho khách.


Trường hợp Sở thích phục vụ chưa có sẵn, nhập Sở thích phục vụ và nhấn biểu tượng “+” để thêm nhanh.
6. Sau đó nhấn Đồng ý để xác nhận.


Lưu ý:

 • Kể từ lần ghi order sau, Sở thích phục vụ được thêm tại đây sẽ được tự động bổ sung vào danh sách để nhân viên ghi order chọn nhanh.
 • Sở thích phục vụ được thêm tại đây sẽ không thiết lập được giá, trường hợp muốn thiết lập giá cho yêu cầu này thì quản lý nhà hàng cần thiết lập trong Tab Sở thích phục vụ khi khai báo thực đơn.

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan