Thu ngân sử dụng tablet tiếp nhận đơn giao hàng do khách hàng đặt từ ứng dụng 5Food như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
  1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
  4. Thu ngân
  5. Nghiệp vụ Ghi order
  6. Thu ngân sử dụng tablet tiếp nhận đơn giao hàng do khách hàng đặt từ ứng dụng 5Food như thế nào?

Thu ngân sử dụng tablet tiếp nhận đơn giao hàng do khách hàng đặt từ ứng dụng 5Food như thế nào?

Nhà hàng có sử dụng dịch vụ đặt giao hàng qua ứng dụng 5Food.

Khi khách hàng tạo đơn hàng trên ứng dụng 5Food và gửi về nhà hàng

Thu ngân nhà hàng sử dụng ứng dụng bán hàng trên Tablet sẽ nhận được thông báo như sau:

Để tiếp nhận đơn giao hàng của khách hàng, thu ngân nhấn vào thông báo hoặc nhấn vào biểu tượng

Nhấn Xác nhận để tiếp nhận đơn đặt giao hàng của khách hàng; hoặc nhấn Từ chối để từ chối đơn hàng của khách.

Ngoài ra thu ngân có thể thêm/sửa/xóa món khách đặt.

Sau khi giao hàng cho khách, thu ngân tính tiền cho order giao hàng này. Hóa đơn sẽ được gửi về cho khách hàng qua ứng dụng 5Food.

Cập nhật 14/08/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận