Xem thông tin đặt chỗ của khách như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Xem thông tin đặt chỗ của khách như thế nào?

Khi kiểm tra và quản lý danh sách khách đặt trước từ ứng dụng quản lý, quản lý có thể xem các bàn khách đã đặt trước và thông tin đầy đủ về món, ghi chú thêm để nhắc nhở nhân viên chuẩn bị.

Trên app Quản lý, chọn tab KhácĐặt chỗ.

Nhấn vào thông tin đặt chỗ của khách để xem chi tiết.

Cập nhật 14/08/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận