Nhân viên phục vụ sử dụng phone để ghi nhận món nguyên vật liệu yêu cầu cân gửi cho nhân viên cân đồ như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
  1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
  4. Thu ngân
  5. Nghiệp vụ Ghi order
  6. Nhân viên phục vụ sử dụng phone để ghi nhận món nguyên vật liệu yêu cầu cân gửi cho nhân viên cân đồ như thế nào?

Nhân viên phục vụ sử dụng phone để ghi nhận món nguyên vật liệu yêu cầu cân gửi cho nhân viên cân đồ như thế nào?

Các nhà hàng có bán món ăn chế biến theo NVL sẽ có một bộ phận cân đồ riêng.

NVPV/thu ngân khi ghi order chọn món NVL và muốn gửi yêu cầu cân tới nhân viên cân đồ thì thực hiện như sau:

Trên trang quản lý, Thiết lậpThiết lập mua hàng/bán hàng, tích chọn “Nhà hàng có bộ phận cân đồ”

Xem chi tiết hướng dẫn thiết lập và phân quyền cho nhân viên cân đồ tại đây

Tại màn hình ghi order, chọn món NVL, tích chọn Gửi yêu cầu cân món này, nhập số lượng yêu cầu cân, nhấn Đồng ý.

Món NVL gửi yêu cầu cân trên order sẽ có số lượng = 0.

Sau khi cất order thì yêu cầu cân sẽ được gửi tới nhân viên cân đồ.

Nhân viên cân đồ thực hiện cân đồ. Xem chi tiết hướng dẫn nhân viên cân đồ cách ghi nhận số lượng món đã cân tại đây.

Nhân viên phục vụ sẽ nhận được thông báo món đã cân.

Nhân viên phục vụ nhấn vào thông báo hoặc vào danh sách món đã cân để xác nhận cân

Nhấn icon để xác nhận cân, số lượng đã cân sẽ được cập nhật vào order

hoặc nhấn biểu tượng yêu cầu cân lại (nếu khách hàng có nhu cầu)

Cập nhật 14/08/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận