Khách gọi món theo kg/con và yêu cầu chế biến thì ghi nhận như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Thu ngân
 5. Nghiệp vụ Ghi order
 6. Khách gọi món theo kg/con và yêu cầu chế biến thì ghi nhận như thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
 4. Thu ngân
 5. Nghiệp vụ Ghi order
 6. Khách gọi món theo kg/con và yêu cầu chế biến thì ghi nhận như thế nào?

Khách gọi món theo kg/con và yêu cầu chế biến thì ghi nhận như thế nào?

Để ghi order theo yêu cầu của khách trong trường hợp này, thực hiện như sau:
1. Chọn nguyên vật liệu khách gọi trong thực đơn
.
2. Nhập số lượng nguyên vật liệu khách gọi (thường là: kg, con,…).

3. Chọn món chế biến từ nguyên liệu khách yêu cầu (Đã thiết lập ở phần thực đơn).
4. Nhập số lượng từng món chế biến.

Ví dụ:
Khách gọi 3 con cua gạch (tổng cộng 1.5kg). Yêu cầu chế biến
thành các món cua gạch rang me và cua gạch hấp nước dừa.

Để ghi order theo yêu cầu của khách trong trường hợp này, thực hiện như sau:

1. Chọn Thêm order. Chọn món Cua gạch.

2. Nhập số lượng cua gạch khách gọi.
3. Chọn các món chế biến từ cua gạch theo yêu cầu của khách. Màn hình order hiển thị:
Lưu ý:

 • Trước khi thực hiện các thao tác trên, nhà hàng cần khai báo món ăn theo nguyên vật liệu theo hướng dẫn tại: Thêm món ăn vào thực đơn.


Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan