Thiết lập bếp/bar - Mô hình 7 - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thiết lập bếp/bar – Mô hình 7

Mô hình 7: Nhà hàng có nhiều Khu vực phục vụ gồm nhiều bếp/bar, 1 bếp/bar chế biến 1 số món phục vụ chung cho cả nhà hàng. Các khu vực còn lại có nhiều bếp/bar chế biến các món khác, phục vụ riêng cho các order tại khu vực đó. Mỗi món được chế biến ở 1 bếp/bar

Ví dụ: Nhà hàng gồm 2 tầng, mỗi tầng có 2 bếp chế biến: bếp Nóng và bếp Lạnh. Bếp Nóng chuyên chế biến các món nướng, xào. Bếp Lạnh chuyên chế biến các món salad, món trộn. Ngoài ra, nhà hàng có 1 khu bếp Âu, chuyên làm Pizza, phục vụ chung cho toàn nhà hàng.
Cách thiết lập
Trên Web:

 • Thiết lập: “Gửi 1 món xuống nhiều bếp/bar
 • Thiết lập khu vực phục vụ: Tầng 1 và Tầng 2.

 • Thiết lập danh mục bếp/bar gồm 3 bếp: Bếp nóng, Bếp lạnh và Bếp Pizza.

 • Bếp Nóng, Bếp Lạnh và Bếp Pizza đều có khu vực phục vụ là Tầng 1, Tầng 2.
 • Bếp Nóng chế biến các món nướng, xào, Bếp Lạnh chế biến các món salad, trộn. Bếp Pizza chế biến các món Pizza.

Nhấn Chọn món để chọn món ăn chế biến tại bếp.
Trên PC

 • Thiết lập khu vực phục vụ: Chọn tầng, khu vực làm việc tương ứng.
 • Chọn máy in cho các bếp/bar theo tầng, khu vực làm việc và thực hiện thiết lập mẫu in.

Lưu ý: Do chỉ có 1 máy in bếp Pizza duy nhất nên toàn bộ thiết bị tại nhà hàng đều thiết lập đến máy in này.


Trên máy Tablet của thu ngân, nhân viên phục vụ

Trường hợp in trực tiếp đến máy in (trên máy tính bảng):

 • Bật chức năng In order.
 • Tích chọn Kết nối trực tiếp từ máy tính bảng đến máy in.
 • Chọn khu vực phục vụ: Chọn tầng, khu vực làm việc tương ứng.
 • Thiết lập IP máy in.
Trường hợp in thông qua máy tính thu ngân:

 • Bật chức năng In order.
 • Tích chọn Kết nối với máy in thông qua máy tính để bàn.
 • Chọn máy tính thu ngân kết nối đến.
 • Chọn khu vực phục vụ: Chọn tầng, khu vực làm việc tương ứng.


Trên điện thoại của nhân viên phục vụ

 • Bật chức năng In order.
 • Chọn máy tính thu ngân kết nối đến.
 • Chọn khu vực phục vụ: Chọn tầng, khu vực làm việc tương ứng.

Cập nhật 22/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan