Thiết lập bếp/bar - Mô hình 8 - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thiết lập bếp/bar – Mô hình 8

Mô hình 8: Nhà hàng có nhiều Khu vực phục vụ gồm nhiều bếp/bar, 1 bếp/bar chế biến 1 số món phục vụ chung cho cả nhà hàng. Các khu vực còn lại có bếp/bar riêng chế biến các món khác, phục vụ riêng cho các order tại khu vực đó. Mỗi món được chế biến ở nhiều bếp/bar.

Ví dụ: Nhà hàng gồm 2 tầng, mỗi tầng có 2 bếp chế biến: bếp chế biến và bếp trang trí. Bếp chế biến phụ trách chuẩn bị và chế biến các NVL chính, bếp trang trí chuẩn bị NVL phụ và trang trí cho món ăn. Bếp tầng nào chế biến và trang trí xong chỉ phục vụ cho thực khách ngồi ở tầng đó. Ngoài ra, nhà hàng có 1 khu bếp Âu, chuyên làm Pizza, phục vụ chung cho toàn nhà hàng.
Cách thiết lập:
– Thiết lập danh mục bếp/bar gồm 3 bếp là Bếp Chế biến, bếp trang trí và Bếp Pizza. Bếp Chế biến, bếp trang trí có khu vực phục vụ là Tầng 1, Tầng 2, Bếp Pizza có khu vực phục vụ là Toàn bộ nhà hàng. Tất cả các món trừ Pizza đều được chế biến ở Bếp Chế biến và bếp trang trí. Các món Pizza được chế biến ở Bếp Pizza
*Trên PC:
– Thiết lập khu vực phục vụ: Thiết bị sử dụng ở khu vực nào thì chọn khu vực đó.

Trên Web
 • Thiết lập: “Gửi 1 món xuống nhiều bếp/bar
 • Thiết lập Khu vực phục vụ bao gồm tầng 1 và tầng 2.
 • Thiết lập danh mục bếp/bar gồm 3 bếp là Bếp chế biến, Bếp trang trí và Bếp Pizza.
 • Các bếp phục vụ tại cả 2 khu vực tầng 1 và tầng 2.
 • Chọn các món chế biến ở cả Bếp chế biến, Bếp trang trí và Bếp Pizza. Các món chế biến tại bếp trang trí giống các món tại bếp chế biến.
Nhấn Chọn món để chọn món ăn chế biến tại bếp.

Trên PC

 • Thiết lập khu vực phục vụ: Chọn tầng, khu vực làm việc tương ứng.
 • Chọn máy in cho các bếp/bar theo tầng, khu vực làm việc và thực hiện thiết lập mẫu in.

Lưu ý: Do chỉ có 1 máy in bếp Pizza duy nhất nên toàn bộ thiết bị tại nhà hàng đều thiết lập đến máy in này.


Trên máy Tablet của thu ngân, nhân viên phục vụ

Trường hợp in trực tiếp đến máy in (trên máy tính bảng):

 • Bật chức năng In order.
 • Tích chọn Kết nối trực tiếp từ máy tính bảng đến máy in.
 • Chọn khu vực phục vụ: Chọn tầng, khu vực làm việc tương ứng.
 • Thiết lập IP máy in.
Trường hợp in thông qua máy tính thu ngân:

 • Bật chức năng In order.
 • Tích chọn Kết nối với máy in thông qua máy tính để bàn.
 • Chọn máy tính thu ngân kết nối đến.
 • Chọn khu vực phục vụ: Chọn tầng, khu vực làm việc tương ứng.


Trên điện thoại của nhân viên phục vụ

 • Bật chức năng In order.
 • Chọn máy tính thu ngân kết nối đến.
 • Chọn khu vực phục vụ: Chọn tầng, khu vực làm việc tương ứng.

Cập nhật 22/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan