Tùy chỉnh mẫu in bếp/bar - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Tùy chỉnh mẫu in bếp/bar

1. Mục đích


Giúp thu ngân thiết lập, căn chỉnh mẫu order in ra ở bộ phận Bếp/Bar.
2. Các bước thực hiện
Cách 1: Thực hiện tùy chỉnh trên phần mềm Bán hàng trên máy tính/máy POS.
1. Nhấn biểu tượng và chọn Thiết lập.
2. Chọn Máy in và mẫu in, sau đó nhấn .
3. Tại phần Thiết lập máy in và mẫu in cho Bếp & Bar, nhấn Tùy chỉnh mẫu in.

4. Tùy chỉnh các thông tin của mẫu in order.

Trường hợp nhà hàng có nhu cầu in các món trên cùng một phiếu.

 • Tích chọn In các món trên cùng một phiếu.
 • Tùy chỉnh lại mẫu in: chọn mẫu, tích chọn các thông tin muốn hiển thị trên mẫu in,…
 • Nhấn Nạp để xem lại thay đổi.


Trường hợp nhà hàng có nhu cầu in riêng từng món trên mỗi phiếu

 • Tích chọn In riêng từng món.
 • Tùy chỉnh lại mẫu in: chọn mẫu, tích chọn các thông tin muốn hiển thị trên mẫu in,…
 • Tích chọn In tách các món giống nhau ra nhiều phiếu nếu muốn in món trên nhiều phiếu với số phiếu tương ứng với số suất của món.


4. Nhấn Đồng ý.

  Cách 2: Sử dụng công cụ sửa mẫu hóa đơn CUKCUK.VN Report Manager.
  1.Mở công cụ sửa mẫu hóa đơn/order.

  • Mở thư mục cài đặt MISAJSC/CUKCUK/BIN.
  • Chọn công cụ CUKCUK.VN Report Manager.


  2. Kết nối máy chủ.

  • Nhấn Kết nối máy chủ.

  • Chọn máy chủ SQL:.\MISACUKCUKVN.

  • Chọn Dữ liệu: CUKCUK.VN_tên dữ liệu. Ví dụ CUKCUK.VN_baotrang.

  • Nhấn Đồng ý.

  3. Sửa mẫu order.

  • Nhấn biểu tượng bên cạnh mẫu hóa đơn.

  • Nhấn File/Open Report… để tải lên mẫu Order của phần mềm.

  • Truy cập thư mục cài đặt CUKCUK Bán hàng, chọn thư mục \Template\Report\vi
  • Chọn mẫu Order muốn tùy chỉnh, có 4 mẫu order: A58_Order, A58_OrderByItem, Order, OrderByItem tương ứng với 4 mẫu: Mẫu in các món trên 1 phiếu khổ 58, Mẫu in riêng từng món khổ 58, Mẫu in các món trên 1 phiếu khổ 80, Mẫu in riêng từng món khổ 80.
  • Nhấn Open.


  • Thực hiện sửa mẫu Order.
   • Ví dụ 1: Muốn thu nhỏ cột Đơn vị tính và Số lượng, thực hiện nhấn vào từng ô, khi có mũi tên xuất hiện thì thực hiện kéo nhỏ lại, sau đó kéo rộng cột tên món.  4. Lưu mẫu order.

  • Sau khi đã chỉnh sửa, nhấn File/Save Report As… để lưu lại mẫu in.


  5. Sử dụng mẫu in tùy chỉnh.
  • Trên phần mềm CUKCUK Bán hàng trên máy PC/POS, tại phần Thiết lập máy in và mẫu in cho Bếp & Bar, nhấn Tùy chỉnh mẫu in.


  • Nhấn Chọn mẫu tự chỉnh, tìm đường dẫn đến file mẫu hóa đơn vừa lưu.


  • Nhấn Đồng ý.

  3. Lưu ý

  • Trường hợp nhà hàng muốn in các món tại máy in của bếp/bar trên cùng một phiếu và in riêng từng món thì thực hiện tích chọn cả 2 thông tin In riêng các món trên cùng một phiếu In riêng từng món.
  • Trường hợp nhà hàng sử dụng mẫu in tùy chỉnh để in phiếu chế biến tại bếp/bar, nhấn Chọn mẫu tự chỉnh để tải lên tệp mẫu in này. Khi cập nhật lên phiên bản mới, phần mềm sẽ lưu lại thiết lập và mẫu in đã tải lên.
  • Ngoài người dùng có vài trò Thu ngân thì người dùng có vai trò Quản trị hệ thống, Quản lý nhà hàng cũng có thể thực hiện tùy chỉnh mẫu in order.

  Cập nhật 22/05/2020

  Bài viết này hữu ích chứ?

  Bài viết liên quan