Gửi bếp bar khi tính tiền - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Gửi bếp bar khi tính tiền

1. Mục đích:

Giúp thu ngân có thể vừa thực hiện thu tiền của khách, vừa gửi được order xuống bếp để chế biến.

2. Các bước thực hiện:

1. Từ menu nhấn Thiết lập\Thiết lập chung, tích chọn Tự động gửi bếp/bar khi tính tiền hóa đơn: chọn loại hóa đơn muốn tự động gửi bếp/bar khi tính tiền

2. Màn hình Chi tiết order, nhấn Tính tiền: khi đó món ăn/đồ uống, … trong order sẽ được tự động gửi bếp/bar để chế biến


3. Từ màn hình Danh sách order/Sơ đồ, nhấn Tính tiền:khi đó món ăn/đồ uống, … trong order sẽ được tự động gửi bếp/bar để chế biến

Cập nhật 26/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan