Thu ngân muốn in lại order cho bếp/bar thì làm thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thu ngân muốn in lại order cho bếp/bar thì làm thế nào?

Trong trường hợp mẫu in yêu cầu chế biến bị nhòe mực, hết giấy hoặc bị mất, thu ngân có thể in lại phiếu chế biến cho bếp/bar như sau:

 • Nhấn chọn biểu tượng , chọn Lịch sử gửi bếp/bar.
 • Tại tab Chưa gửi sẽ hiển thị những order chưa gửi bếp/bar, nhấn Gửi bếp/bar để gửi order cho bếp/bar chế biến. (Hoặc nhấn Gửi tất cả để gửi toàn bộ yêu cầu chế biến xuống bếp/bar)
 • Tại tab Đã gửi sẽ hiển thị trạng thái order đã gửi xuống bếp/bar.
 • Trường hợp có ít nhất 1 bếp/bar thiết lập máy in để nhận yêu cầu chế biến, phần mềm sẽ hiển thị thêm chức năng In lại để thu ngân có thể gửi lại lệnh in phiếu chế biến xuống bếp/bar.

 • Nhấn In lại trên order cần gửi lại yêu cầu chế biến.
 • Chọn Bếp hoặc Bar báo bị mất phiếu chế biến.
 • Nhấn In lại.

Lưu ý:

 • Trước đó Quản lý cần thiết lập sử dụng tính năng Lịch sử gửi bếp/nar trong phần Thiết lập hệ thống\Mua hàng/Bán hàng.

 • Chỉ máy thu ngân/NVPV thực hiện in phiếu chế biến mới thực hiện in lại được, các máy thu ngân/NVPV khác sẽ không in lại được.
 • Nếu nhà hàng thiết lập gửi bếp/bar theo khu vực thì tất cả món ăn sẽ được in ra ở bếp và tất cả đồ uống sẽ in ra ở bar.
 • Trường hợp không thiết lập gửi bếp/bar theo khu vực thì các món sẽ in ra tại bếp/bar theo thiết lập Chế biến tại khi anh/chị khai báo món ăn/đồ uống.
Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan