Khai báo món mới vào thực đơn của nhà hàng như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Khai báo món mới vào thực đơn của nhà hàng như thế nào?

Để khai báo thêm món mới cho thực đơn, thực hiện như sau:

  • Nhấn chọn tab Khác/Thực đơn.

  • Tại danh sách thực đơn, nhấn biểu tượng .

  • Khai báo xong thông tin món, nhấn biểu tượng .

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan