Làm thế nào để không hiển thị món chi tiết của món ăn theo NVL, theo nhóm trên thực đơn? (Quản lý thực đơn trên điện thoại) - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. HDSD Mobile
 3. Quản lý nhà hàng (Hướng dẫn trên Mobile)
 4. Quản lý thực đơn (Hướng dẫn trên Mobile)
 5. Làm thế nào để không hiển thị món chi tiết của món ăn theo NVL, theo nhóm trên thực đơn? (Quản lý thực đơn trên điện thoại)
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Quản lý (CukCuk phục vụ tại bàn)
 4. Quản lý nhà hàng trên app
 5. Quản lý thực đơn trên điện thoại
 6. Làm thế nào để không hiển thị món chi tiết của món ăn theo NVL, theo nhóm trên thực đơn? (Quản lý thực đơn trên điện thoại)
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. CUKCUK Phục vụ nhanh (Nhà hàng vừa và lớn)
 4. Quản lý (CukCuk Phục vụ nhanh)
 5. Quản lý trên App
 6. Quản lý thực đơn_Quản lý trên App
 7. Làm thế nào để không hiển thị món chi tiết của món ăn theo NVL, theo nhóm trên thực đơn? (Quản lý thực đơn trên điện thoại)

Làm thế nào để không hiển thị món chi tiết của món ăn theo NVL, theo nhóm trên thực đơn? (Quản lý thực đơn trên điện thoại)

Đối với những món ăn theo nguyên vật liệu, món theo nhóm, quản lý bán hàng không muốn hiển thị những món chi tiết trên màn hình thực đơn thì có thể thực hiện thiết lập như sau:

 • Nhấn chọn tab Khác/Thực đơn.

 • Nhấn chọn món muốn thiết lập không hiển thị trên thực đơn.

 • Nhấn biểu tượng .

 • Gạt chức năng Không hiển thị trên thực đơn.
 • Nhấn .

Cập nhật 06/03/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan