Quản lý nhà hàng muốn cập nhật ảnh thực đơn trên điện thoại thì làm thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Quản lý nhà hàng muốn cập nhật ảnh thực đơn trên điện thoại thì làm thế nào?

Để cập nhật ảnh thực đơn cho món, thực hiện như sau:

  • Nhấn chọn tab Khác/Thực đơn.

  • Chọn món muốn cập nhật ảnh thực đơn.

  • Nhấn vào Sửa, sau đó nhấn vào Sửa ảnh.

  • Nhấn vào chức năng Chọn từ thư viện ảnh hoặc Chụp ảnh.
  • Sau đó sửa ảnh vừa chọn theo kích thước và vị trí mong muốn.
  • Nhấn vào bieu-tuong-crop.

  • Nhấn  để lưu.

Cập nhật 07/03/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan