Làm thế nào để xem thực đơn của nhà hàng? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Làm thế nào để xem thực đơn của nhà hàng?

Để xem được thực đơn của nhà hàng, thực hiện như sau:

  • Nhấn chọn tab Khác/Thực đơn.

  • Chạm vào món trên thực đơn để xem thông tin chi tiết về món.

  • Trường hợp thấy thông tin về món bị sai, có thể nhấn vào  để chỉnh sửa lại.

  • Nhấn  để lưu thông tin món vừa sửa.
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan