Làm sao để chuyển nhanh tài khoản của nhân viên này sang nhân viên khác? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Làm sao để chuyển nhanh tài khoản của nhân viên này sang nhân viên khác?

Đối với những nhà hàng chỉ trang bị 1 máy POS cho nhiều nhân viên trong nhà hàng cùng sử dụng nhưng vẫn muốn quản lý doanh thu theo nhân viên, thu ngân có thể sử dụng chức năng Chuyển tài khoản để tiết kiệm thao tác khi chuyển tài khoản. Các bước thực hiện như sau:


Nhân viên 1:

  • Nhấn biểu tượng .
  • Chọn tài khoản của nhân viên tiếp theo đăng nhập.
  • Nhập mật khẩu tài khoản và nhấn Đăng nhập.
  • Trường hợp tài khoản chưa có sẵn, nhấn Tài khoản khác để thêm vào danh sách.

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan