Với những order không áp dụng tính thuế, thu ngân thực hiện như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Với những order không áp dụng tính thuế, thu ngân thực hiện như thế nào?

Đối với một số nhà hàng áp dụng tính thuế theo thời điểm, khi tính tiền cho khách vào thời điểm không tính thuế, thu ngân thực hiện như sau:

  • Khi tạo order cho khách, thu ngân bỏ tích ở ô Thuế GTGT.

Lưu ý: Để sử dụng được tính năng này, quản lý nhà hàng cần thiết lập “Cho phép thu ngân thay đổi tính thuế theo từng đơn hàng” trên trang quản lý.

Cập nhật 14/08/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận