Nhân viên phục vụ ghi nhận thời gian sử dụng dịch vụ karaoke trên điện thoại như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Nhân viên phục vụ ghi nhận thời gian sử dụng dịch vụ karaoke trên điện thoại như thế nào?

Nhân viên phục vụ ghi nhận thời gian sử dụng dịch vụ karaoke trên điện thoại theo các bước sau:

Bước 1: Nhân viên phục vụ thực hiện Ghi order cho khách, chọn dịch vụ tính tiền theo thời gian

Bước 2: Nhân viên thực hiện Sửa giờ vào của khách

Bước 3: Tính tiền cho order có nhu cầu sử dụng dịch vụ tính tiền theo thời gian:
Khi thực hiện tính tiền, trong trường hợp có sai lệch thu ngân có thể thực hiện Điều chỉnh thời gian cho dịch vụ tính tiền theo thời gian.

  • Trên màn hình thu tiền, nhấn vào biểu tượng Thời gian, điều chỉnh giờ vào.

Nếu nhà hàng thiết lập cần có xác nhận của quản lý khi thay đổi thông tin thì quản lý nhà hàng cần đăng nhập vào tài khoản quản lý để tiếp tục thanh toán.

Cập nhật 14/08/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận