Làm thế nào in phiếu kiểm đồ trên điện thoại? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Làm thế nào in phiếu kiểm đồ trên điện thoại?

Bước 1: Nhân viên vào mục Thiết lập máy in.

Bước 2: Bật ON mục In phiếu kiểm đồ và kết nối với máy in

Bước 3: Trên màn hình order, nhân viên chọn In phiếu kiểm đồ.

Cập nhật 14/08/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận