Đối với nhà hàng nhỏ, thu ngân sử dụng điện thoại, quản lý nhà hàng muốn tùy chỉnh mẫu hóa đơn in ra thì làm thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
  1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Các câu hỏi thường gặp _CUKCUK Phục vụ tại bàn
  4. Các câu hỏi thường gặp dành cho thu ngân
  5. Câu hỏi khác
  6. Đối với nhà hàng nhỏ, thu ngân sử dụng điện thoại, quản lý nhà hàng muốn tùy chỉnh mẫu hóa đơn in ra thì làm thế nào?

Đối với nhà hàng nhỏ, thu ngân sử dụng điện thoại, quản lý nhà hàng muốn tùy chỉnh mẫu hóa đơn in ra thì làm thế nào?

Quản lý thực hiện tùy chỉnh mẫu hóa đơn in ra như sau:

Trên app Bán hàng, chọn Tiện ích Thiết lập máy in.

Thiết lập các thông tin nhà hàng cần hiển thị trên hóa đơn.

Để xem mẫu hóa đơn đã thiết lập nhấn vào tab Xem mẫu in.

Nhấn Đồng ý để hoàn tất thiết lập.

 

Cập nhật 14/08/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận