Để xác nhận đơn đặt hàng từ trang bán hàng online, nhà hàng làm thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
  1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
  4. Thu ngân
  5. Câu hỏi khác
  6. Để xác nhận đơn đặt hàng từ trang bán hàng online, nhà hàng làm thế nào?

Để xác nhận đơn đặt hàng từ trang bán hàng online, nhà hàng làm thế nào?

Khi khách đặt món qua trang bán hàng online, trên app bán hàng, nhân viên xác nhận đơn hàng cho khách theo các bước sau:

  • Chọn mục Tiện ích Đặt giao hàng trên web.

  • Click vào từng đơn hàng trên danh sách Chờ xác nhận.

  • Nhấn Đồng ý để xác nhận đơn hàng cho khách.
  • Trong trường hợp muốn hủy đơn hàng, nhấn Từ chối.

Cập nhật 14/08/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận