Làm thế nào để điều chỉnh giá bán của món khi ghi order cho khách? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Làm thế nào để điều chỉnh giá bán của món khi ghi order cho khách?

Trường hợp nhà hàng cho phép thu ngân tự điều chỉnh giá khi ghi order cho khách, có thể thực hiện như sau:
1. Quản lý thiết lập các món được điều chỉnh giá và phân thêm vai trò cho thu ngân trên trang quản lý

Bước 1: Trên danh sách thực đơn tại nhà hàng, quản lý thực hiện thiết lập các món được điều chỉnh giá.

  • Vào chi tiết món, tích chọn Điều chỉnh giá tự do.

Trường hợp muốn thiết lập nhiều món.

  • Trên Thực đơn, thực hiện xuất khẩu thực đơn ra excel.
  • Trên file xuất khẩu, thiết lập tùy chọn Có/không có là món điều chỉnh giá hay không.
  • Lưu file và nhập khẩu vào chương trình.

 

Bước 2: Thực hiện phân thêm quyền Điều chỉnh giá bán cho thu ngân nhà hàng.

2. Thu ngân thay đổi giá món khi ghi order trên phần mềm bán hàng
Khi thu ngân ghi nhận món cho khách, có thể điều chỉnh giá bằng cách:

  • Nhấn chọn món điều chỉnh, nhấn Điều chỉnh giá.
  • Nhập giá điều chỉnh, nhấn Đồng ý.

Cập nhật 07/03/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan