Nhân viên phục vụ gửi yêu cầu thanh toán cho thu ngân trên PC/POS như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Nhân viên phục vụ gửi yêu cầu thanh toán cho thu ngân trên PC/POS như thế nào?

Để gửi yêu cầu thanh toán cho thu ngân được nhanh chóng và chính xác theo từng yêu cầu của khách hàng, nhân viên phục vụ cần thực hiện như sau:
Trên phần mềm bán hàng,
Khi khách hàng yêu cầu thanh toán, NVPV gửi yêu cầu thanh toán cho thu ngân bằng các cách sau đây:
1. NVPV nhấn vào biểu tượng trên order.


2. Trường hợp khách có yêu cầu riêng cần ghi chú cho thu ngân biết để thanh toán, nhân viên phục vụ tích chọn Gửi YCTT kèm ghi chú, chọn nội dung ghi chú và nhập thông tin vào ô chi tiết rồi nhấn Gửi.
NVPV có thể nhập thêm ghi chú khác ngoài các ghi chú gợi ý của chương trình vào ô Ghi chú.

3. Trường hợp nhà hàng có liên kết với 5Food, khách hàng là thành viên 5Food.
Khi thanh toán, NVPV có thể chọn
Gửi YC tạm tính qua 5Food, nhập số điện thoại khách hàng nhấn , sau đó nhấn Gửi yêu cầu

4. Màn hình thu ngân sau khi nhận được YCTT từ nhân viên phục vụ.

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan