Làm thế nào để ghi nhận món cho khách theo từng lượt phục vụ? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Làm thế nào để ghi nhận món cho khách theo từng lượt phục vụ?

Thực tế tại một số nhà hàng, khách thường dùng nhiều món và có yêu cầu phục vụ theo thứ tự món, riêng với đồ uống thì khách có nhu cầu mang ra ngay sau khi gọi. Ví dụ có 2 món khai vị là súp và sa lát, 1 đồ uống là cocktail, thì khách yêu cầu mang cocktail ra ngay sau khi gọi, sa lát ra trước, súp ra sau. Để ghi nhận món cho khách theo từng lượt phục vụ, thực hiện như sau:

 • Tại màn hình ghi order, nhấn biểu tượng để chọn lượt phục vụ thứ nhất.
 • Chọn món phục vụ lượt thứ nhất cho khách.
 • Tiếp tục nhấn biểu tượng để chọn lượt phục vụ thứ 2.
 • Chọn món phục vụ lượt thứ 2.
 • Chọn đồ uống cho khách. Chọn Phục vụ ngay
 • Sau khi chọn Phục vụ ngay, đồ uống/món ăn được chọn sẽ hiển thị lên đầu danh sách món trên màn hình order và không thuộc lượt phục vụ nào.
 • Thực hiện tương tự với các lượt còn lại.
 • Trường hợp khách đổi lượt phục vụ món, có thể thay đổi cho khách như sau:
 • Nhấn chọn món khách đổi lượt và chọn Lượt phục vụ.
 • Chọn lại lượt phục vụ.

 • Nhấn Gửi bếp/bar, chọn lượt để gửi thực đơn xuống bếp/bar chế biến.

 • Phiếu chế biến được in ra. Mặc định khi chọn lượt gửi bếp, món được chọn là Phục vụ ngay sẽ được gửi xuống bếp/bar chế biến.

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan