Làm thế nào để gửi yêu cầu chế biến riêng từng khách cho bếp/bar - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Thu ngân
 5. Nghiệp vụ Ghi order
 6. Làm thế nào để gửi yêu cầu chế biến riêng từng khách cho bếp/bar
 1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
 4. Thu ngân
 5. Nghiệp vụ Ghi order
 6. Làm thế nào để gửi yêu cầu chế biến riêng từng khách cho bếp/bar

Làm thế nào để gửi yêu cầu chế biến riêng từng khách cho bếp/bar

Mục đích: Đáp ứng nghiệp vụ ghi order riêng cho từng người trong 1 nhóm khách để bếp/bar nắm được yêu cầu chế biến, bày biện món đúng theo yêu cầu khách hàng, thu ngân tính tiền riêng được cho mỗi người trong nhóm.

Các bước thực hiện:
Bước 1: Trên trang quản lý, tại danh mục Thiết lập hệ thống\Thiết lập chung\Mua bán hàng, tích chọn Cho phép gửi 1 món xuống nhiều bếp/barGhi order riêng cho từng người trong nhóm khách

Bước 2: Trên thiết bị bán hàng PC/POS, vào Thiết lập\Máy in và mẫu in cho Bếp/Bar, chọn Bếp và thực hiện Tùy chỉnh mẫu in

Bước 3: Trên màn hình tùy chỉnh mẫu in, tích chọn hình thức In riêng từng khách. Ấn Đồng ý để hoàn thành thiết lập

Bước 4: Trên ứng dụng Mobile lập order cho riêng từng khách hoặc món chung cho cả nhóm và thực hiện gửi bếp

Bước 5: Bếp/Bar sẽ nhận được phiếu chế biến theo từng khách đã order

Lưu ý:
– Tính năng này chỉ đáp ứng cho nhà hàng có tích chọn Cho phép gửi 1 món xuống nhiều bếp/bar trên trang quản lý (theo hướng dẫn bước 1) và nhà hàng sử dụng mô hình tại bàn.
– R68 chỉ đáp ứng ghi order trên thiết bị Mobile và cho phép gửi bếp thông qua PC/POS. Trên thiết bị PC/POS chưa cho phép ghi order riêng từng khách trong nhóm.

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan