Tại sao bếp/bar không nhận được phiếu chế biến từ nhân viên phục vụ? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Tại sao bếp/bar không nhận được phiếu chế biến từ nhân viên phục vụ?

Thực tế: Tại nhà hàng, nhân viên phục vụ dùng máy tính bảng gửi phiếu chế biến xuống bếp/bar thông qua máy tính của thu ngân, tuy nhiên xảy ra trường hợp máy in bếp/bar không in ra phiếu.


Nguyên nhân:
Do cơ chế xử lý của chương trình, với những order đã lập quá 1 ngày thì khi nhân viên gửi yêu cầu chế biến, chương trình sẽ không thực hiện in phiếu nữa.

Cách xử lý:
Thực hiện lập order mới.

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan