Tại sao bếp/bar không nhận được phiếu chế biến từ nhân viên phục vụ? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Thu ngân
 5. Nghiệp vụ Ghi order
 6. Tại sao bếp/bar không nhận được phiếu chế biến từ nhân viên phục vụ?
 1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
 4. Thu ngân
 5. Nghiệp vụ Ghi order
 6. Tại sao bếp/bar không nhận được phiếu chế biến từ nhân viên phục vụ?

Tại sao bếp/bar không nhận được phiếu chế biến từ nhân viên phục vụ?

Thực tế: Tại nhà hàng, nhân viên phục vụ dùng máy tính bảng gửi phiếu chế biến xuống bếp/bar thông qua máy tính của thu ngân, tuy nhiên xảy ra trường hợp máy in bếp/bar không in ra phiếu.


Nguyên nhân:
Do cơ chế xử lý của chương trình, với những order đã lập quá 1 ngày thì khi nhân viên gửi yêu cầu chế biến, chương trình sẽ không thực hiện in phiếu nữa.

Cách xử lý:
Thực hiện lập order mới.

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan