Làm thế nào để nhắc bếp/bar chế biến các món ở lượt tiếp theo cho khách - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Thu ngân
 5. Nghiệp vụ Ghi order
 6. Làm thế nào để nhắc bếp/bar chế biến các món ở lượt tiếp theo cho khách
 1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
 4. Thu ngân
 5. Nghiệp vụ Ghi order
 6. Làm thế nào để nhắc bếp/bar chế biến các món ở lượt tiếp theo cho khách

Làm thế nào để nhắc bếp/bar chế biến các món ở lượt tiếp theo cho khách

Mục đích: Khi thực khách gần dùng hết các món trong 1 lượt, nhân viên phục vụ có thể thông báo cho bếp biết để mang các món ở lượt tiếp theo lên cho khách.

Các bước thực hiện:
Bước 1: Tại màn hình chi tiết order, nhấn vào nút “Nhắc bếp” để chọn lượt muốn nhắc bếp chế biến

Bước 2: Chọn lượt cần nhắc, nhập ghi chú nếu có và ấn ĐỒNG Ý để gửi yêu cầu xuống bếp

Kết quả sau khi nhắc bếp:
PC/POS thông báo đã nhắc bếp thành công

Bếp/bar nhận được thông báo nhắc bếp từ phục vụ

Lưu ý: Phần mềm chỉ cho phép Nhắc bếp khi:
– Order phải có lượt phục vụ
– Các món trong 1 lượt đã được gửi bếp và bếp chưa trả món

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan