Nhà hàng đặt mã món bằng các kí tự số, ghi nhận nhanh món khách gọi trên phần mềm thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Thu ngân
 5. Nghiệp vụ Ghi order
 6. Nhà hàng đặt mã món bằng các kí tự số, ghi nhận nhanh món khách gọi trên phần mềm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
 4. Thu ngân
 5. Nghiệp vụ Ghi order
 6. Nhà hàng đặt mã món bằng các kí tự số, ghi nhận nhanh món khách gọi trên phần mềm thế nào?

Nhà hàng đặt mã món bằng các kí tự số, ghi nhận nhanh món khách gọi trên phần mềm thế nào?

Do các món tại nhà hàng thường dài và khó nhớ, nên khi gọi món, khách thường gọi trực tiếp theo mã món (là các kí tự số). Để ghi nhận nhanh món khách gọi, thực hiện như sau:

 • Tại màn hình Ghi order, bật chức năng gọi món bằng bàn phím số – PLU.

 • Nhập theo công thức: Số lượng món * Mã món.
 • Ví dụ: Khách gọi 2 đĩa Hàu nướng mỡ hành có mã số 311. Thực hiện nhập: 2 * 311

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan