Thu ngân muốn nhập bù hóa đơn thì phải làm như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thu ngân muốn nhập bù hóa đơn thì phải làm như thế nào?

Trong một số trường hợp, thu ngân chưa nhập được hóa đơn vào phần mềm. Thu ngân có thể nhập bù hóa đơn vào phần mềm như sau:
Trường hợp 1: Nhà hàng/quán nhập bù hóa đơn vào phần mềm khi nhà hàng mất điện hay thu ngân chưa kịp nhập hóa đơn,…
1. Nhấn vào biểu tượng và chọn Danh sách nhập bù hóa đơn
2. Nhấn Thêm hóa đơn
3. Khai báo thông tin hóa đơn cần nhập bù hóa đơn
4. Nhập số tiền khách thanh toán
5. Nhập thông tin khách hàng

6. Khai báo thông tin khác (Nhân viên phục vụ, Nhân viên thu ngân)7. Nhấn Cất

Trường hợp 2: Nhà hàng/quán nhập bù hóa đơn công nợ vào phần mềm

– Trên trang quản lý, chọn Thiết lập hệ thống/Thiết lập chung/Mua hàng/Bán hàng

– Nhấn Sửa và chọn Tính tiền/Thu tiền

– Tại mục Chấp nhận hình thức thanh toán, tích chọn Cho khách nợ

Sau đó, nhấn Cất

2. Nhấn vào biểu tượng và chọn Danh sách nhập bù hóa đơn

3.  Chọn Thêm hóa đơn4. Khai báo thông tin cần nhập bù5. Chọn Thanh toán. Tại mục Số tiền thanh toán: Thu ngân xóa số tiền cần thanh toán6. Nhập thông tin khách hàng

– Tích chọn Khách nợ

– Nhập tên khách hàng, số tiền. Hoặc nhấn vào biểu tượng để khai báo thêm thông tin khách hàng

7. Nhấn Cất

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 10/07/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan