Thu ngân muốn nhập bù hóa đơn thì phải làm như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thu ngân muốn nhập bù hóa đơn thì phải làm như thế nào?


Trong một số trường hợp, thu ngân chưa nhập được hóa đơn vào phần mềm (Ví dụ: nhà hàng mất điện hay thu ngân chưa kịp nhập hóa đơn,…), thì sau đó thu ngân có thể nhập bù hóa đơn vào phần mềm như sau:

1. Nhấn vào , chọn Danh sách nhập bù hóa đơn.

2. Nhấn Thêm hóa đơn.

3. Khai báo thông tin hóa đơn cần nhập bù hóa đơn.

4. Nhập số tiền khách thanh toán.

5. Nhập thông tin khách hàng.

6. Nhấn Cất.

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan