Làm thế nào để xem tình hình hoạt động kinh doanh trong ngày của nhà hàng? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Làm thế nào để xem tình hình hoạt động kinh doanh trong ngày của nhà hàng?

  • Trên tab Tổng quan, chương trình đã hiển thị tình hình hoạt động bán hàng trong ngày của nhà hàng

Lưu ý: Công suất phục vụ được tính dựa trên số lượng khách đến so với Công suất phục vụ tối đa của nhà hàng.

  • Trên thông tin Order, nhấn các mục Đã thanh toán/Đang phục vụ/Đã hủy để xem chi tiết order theo từng hình thức.

  • Trường hợp nhà hàng hoạt động theo mô hình dạng chuỗi, Quản lý chuỗi có thể xem tình hình kinh doanh của toàn bộ các nhà hàng trong chuỗi.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan