Theo dõi số lượng món hủy, order hủy thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Theo dõi số lượng món hủy, order hủy thế nào?

Quản lý nhà hàng có thể theo dõi số lượng món bị hủy, order hủy trong ngày hoặc trong 1 khoảng thời gian, chi tiết như sau:

  • Nhấn chọn tab Báo cáo/SL hủy order/hủy món.

  • Ứng dụng đã hiển thị số lượng order hủy, món hủy trong ngày chi tiết theo từng lý do.

  • Có thể xem báo cáo theo các khoảng thời gian khác: ngày hôm trước, trong tuần, trong tháng.

  • Trường hợp cửa hàng hoạt động theo mô hình dạng chuỗi, có thể xem báo cáo theo từng chi nhánh trong chuỗi.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan