Theo dõi hoạt động kinh doanh của toàn chuỗi, so sánh tỉ trọng doanh thu giữa các chi nhánh thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Quản lý (CukCuk phục vụ tại bàn)
 4. Quản lý nhà hàng trên app
 5. Theo dõi tình hình kinh doanh
 6. Theo dõi hoạt động kinh doanh của toàn chuỗi, so sánh tỉ trọng doanh thu giữa các chi nhánh thế nào?
 1. Trang chủ
 2. HDSD Mobile
 3. Quản lý nhà hàng (Hướng dẫn trên Mobile)
 4. Theo dõi tình hình kinh doanh
 5. Theo dõi hoạt động kinh doanh của toàn chuỗi, so sánh tỉ trọng doanh thu giữa các chi nhánh thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. CUKCUK Phục vụ nhanh (Nhà hàng vừa và lớn)
 4. Quản lý (CukCuk Phục vụ nhanh)
 5. Quản lý trên App
 6. Theo dõi tình hình kinh doanh
 7. Theo dõi hoạt động kinh doanh của toàn chuỗi, so sánh tỉ trọng doanh thu giữa các chi nhánh thế nào?

Theo dõi hoạt động kinh doanh của toàn chuỗi, so sánh tỉ trọng doanh thu giữa các chi nhánh thế nào?

Để xem báo cáo kinh doanh toàn chuỗi và so sánh tỉ trọng doanh thu giữa các chi nhánh trong chuỗi, thực hiện như sau:

 • Nhấn chọn tab Báo cáo/Chuỗi cửa hàng.

 • Tại đây, quản lý có thể so sánh được doanh thu giữa các chi nhánh trong chuỗi.

 • Chủ nhà hàng có thể xem báo cáo theo các khoảng thời gian khác: Hôm qua, Tuần này, Tháng này, Quý này, Năm nay,…

 • Quản lý có thể xem báo cáo Lợi nhuận các chi nhánh trong chuỗi.

 • Để xem Tỉ trọng doanh thu/chi phí/lợi nhuận theo chi nhánh, nhấn chọn thông tin Doanh thu/Chi phí/Lợi nhuận tương ứng trên thông tin toàn chuỗi.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan