Làm thế nào để xem báo cáo doanh thu theo thời gian? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Làm thế nào để xem báo cáo doanh thu theo thời gian?

Để xem được doanh thu theo thời gian, thực hiện như sau:

  • Nhấn chọn tab Báo cáo/Doanh thu.

  • Chương trình đã hiển thị doanh thu của nhà hàng theo giờ.

  • Quản lý có thể xem báo cáo tình kinh doanh theo các khoảng thời gian khác nhau.

  • Hoặc nhấn biểu tượng  để xem doanh thu theo thứ, theo ngày, theo tuần…

  • Trường hợp cửa hàng hoạt động theo mô hình dạng chuỗi, có thể xem doanh thu toàn chuỗi hoặc theo từng chi nhánh trong chuỗi.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan