Xem danh sách hóa đơn phát sinh trong ngày thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Xem danh sách hóa đơn phát sinh trong ngày thế nào?

  • Trên tab Hóa đơn, chương trình đã hiển thị danh sách hóa đơn đã phát sinh trong ngày.

  • Nhấn vào hóa đơn để xem chi tiết.

  • Có thể xem danh sách hóa đơn phát sinh ngày hôm trước hoặc trong tuần.

  • Trường hợp nhà hàng hoạt động theo mô hình dạng chuỗi, có thể xem danh sách hóa đơn phát sinh của các nhà hàng khách trong chuỗi.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan