Làm thế nào để thống kê tình hình kinh doanh của nhà hàng - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Làm thế nào để thống kê tình hình kinh doanh của nhà hàng

Để thống kê được tình hình kinh doanh của nhà hàng, thực hiện như sau:

  • Nhấn tab Báo cáo/Tình hình kinh doanh, chương trình đã hiển thị Doanh thu theo bán hàng, Chi phí, Lợi nhuận theo bán hàng của nhà hàng trong chuỗi và xu hướng tình hình kinh doanh trong 6 tháng gần nhất.

  • Quản lý có thể xem Tổng doanh thu, Tổng lợi nhuận bằng cách nhấn biểu tượng , chọn Tổng doanh thu.

  • Quản lý có thể xem báo cáo tình kinh doanh theo các khoảng thời gian khác nhau.

  • Trường hợp cửa hàng hoạt động theo mô hình dạng chuỗi, có thể xem tình hình kinh doanh của các chi nhánh khác trong chuỗi.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan