Thiết lập in hóa đơn trên máy AnyPOS thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thiết lập in hóa đơn trên máy AnyPOS thế nào?

Trường hợp nhà hàng trang bị máy AnyPOS cho thu ngân sử dụng, để thu ngân có thể In hóa đơn cho khách, cần thực hiện thiết lập như sau:

  • Nhấn biểu tượng bieutuong3vach, chọn Thiết lập.
  • Tại mục Thiết lập máy in và mẫu in, bật chế độ In hóa đơn.
  • Tích chọn Kết nối trực tiếp từ máy tính bảng tới máy in, nhấn Thiết lập tại Thiết lập máy in AnyPOS.

  • Chọn khổ giấy, số lượng liên.
  • Nhấn Xong.

AnyPOS-2

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan