Tắt cảnh báo mất kết nối mạng thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Tắt cảnh báo mất kết nối mạng thế nào?

Đối với những nhà hàng không sử dụng máy tính/máy POS, thu ngân có thể tắt cảnh báo khi mất kết nối mạng để không gây cản trở trong quá trình sử dụng phần mềm. Chi tiết như sau:
Trên máy tính bảng:

  • Tại phần Thiết lập/Thiết lập chung, tắt tùy chọn Thông báo khi gặp sự cố mạng.

su-co-ket-noi-mang-1

  • Hoặc trên thông báo Mất kết nối Internet, nhấn biểu tượng X để tắt thông báo.
  • Nhấn để xác nhận.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan